ROZVRH H.E.A.T. CENTRA KLÍŠE

Veškeré aktuální změny v rozvrhu jsou provedeny v Rezervačním systému.

PROVOZNÍ DOBA RECEPCE: 15:30 - 20:00 (denně kromě pátku a soboty) - v době konání lekcí

REZERVAČNÍ SYSTÉM

Pro vstup do RS s možností objednat si lekce online je nutné zaregistrovat se na recepci nebo nově i online, obdržet přístupové jméno a heslo a mít předplacený kredit či permanentku.

REZERVACE LEKCÍ

1) pro neregistrované - jednotlivé lekce je nutno předem zaplatit a objednat na recepci. Přeobjednat lze maximálně den předem osobně, telefonicky či sms na recepci. Pokud tak neučiníte, lekce propadá.

2) pro nově registrované - nutno provést registraci (tj. vyplnit registrační formulář s údaji - jméno, telefon a e-mail), dobít si kredit a po obdržení přístupového jména a hesla si můžete rezervovat lekci sami online prostřednictvím rezervačního systému (příp. přes recepci).

3) pro již registrované (ve starém RS) - nutno obnovit registraci a vložit kredit (osobně na recepci). Obdržíte nové přístupové jméno a heslo a dále si rezervujete lekce online prostřednictvím nového RS sami obdobným způsobem jako dříve.

4) pokud jste obdrželi volnou vstupenku - je nutné, abyste si po předložení této volné vstupenky zaregistrovali lekci předem na recepci.

DOPORUČENÍ - Doporučujeme Vám změnit si své heslo při Vašem prvním přihlášení do RS (v případě registrace přes recepci). Při ztrátě hesla si můžete vyžádat nové na recepci či přímo sami e-mailem.

Lekce je možné rezervovat pouze do výše složeného kreditu/permanentky.

Rezervovat se lze na 2 týdny dopředu max. 2 místa na lekcizrušit lekci můžete nejpozději 12 hod. předem. Pokud se nestihnete včas odhlásit, můžete si za sebe sehnat náhradníka, který přijde za Vás. V případě studenta nebo VIP člena se slevou si náhradník doplatí rozdíl mezi běžnou a zvýhodněnou cenou lekce. Cenově zvýhodněné dlouhodobé kurzy jsou platné na jméno a není zde tak možnost náhradníka při neúčasti na lekci!

Vyčerpané a také včas neodhlášené lekce systém automaticky odepisuje, tj. sníží se Váš kredit.

Pokud bude lekce zrušena z důvodu malé účasti (tj. méně než 3 osoby), obdržíte 2 hod. před lekcí SMS zprávu o zrušené lekci. Kredit se Vám samozřejmě neodepíše.

Na každou lekci se mohou zapsat ještě 2 náhradníci. Pokud se uvolní místo na lekci a jste náhradník, systém Vás na vybranou hodinu automaticky přihlásí a odečte Vám kredit (nezařazenému náhradníkovi se kredit neodečítá). Navíc obdržíte e-mailovou zprávu, že jste byli zařazeni na lekci (máte možnost ověřit si i telefonicky na recepci).

KREDITNÍ SYSTÉM (VKLADY A CENY)

Cena 1 H.E.A.T. lekce je 110,- Kč (kreditů)
2. lekce H.E.A.T. za 20,- Kč (pokud bude na hodině následující po zaplacené lekci klienta volné místo)
Cena 1 lekce cvičení - Pilates, Kruhový trénink a Zdravotní strečink je 80,- Kč (kreditů)
Cena 1 lekce Pilates prodloužené je 110,- Kč (kreditů)
 

Cena 1 studentské lekce H.E.A.T. nebo Pilates prodloužené 90,- Kč (kreditů)

Cena 1 studentské lekce cvičení 70,- Kč (kreditů)

Jako student se může zaregistrovat každý ve věku 15-25 let po předložení potvrzení o studiu. Registrace je nepřenosná a platí vždy na 1 školní rok. Za zvýhodněnou cenu je možno čerpat pouze jedno místo na lekci. Registrované děti do 15 let mají vždy zvýhodněnou cenu.

Cena 1 VIP lekce H.E.A.T. nebo Pilates prodloužené 100,- Kč (kreditů)

Cena 1 VIP lekce cvičení 70,- Kč (kreditů)

VIP členství 2018 je nepřenosné a platí na celý rok 2018 pro každou osobu, která splnila podmínku min. 50 lekcí v roce 2017. Za zvýhodněnou cenu je možno čerpat pouze jedno místo na lekci.

Platnost kreditu je 3 měsíce od vkladu.

Minimální výše vkládaného kreditu je 220,- Kč (tj. kredit na 2 lekce H.E.A.T.u)

U vkladů pod 500,- Kč není žádné zvýhodnění.

U vkladů nad 500,- Kč jsou procentuální navýšení dle vložené částky (vklady nad 500 Kč po celých stokorunách)

PŘEHLED ZVÝHODNĚNÝCH VKLADŮ:

vklad 220 - 499 Kč - 0 navýšení (např.: vklad 300 Kč = 300 kreditů)

vklad 500 - 900 Kč - 10 % kreditu navíc (např.: vklad 500 Kč = 550 kreditů)

vklad 1.000 - 1.900 Kč - 15 % kreditu navíc (např.: vklad 1.000 Kč = 1.150 kreditů)

vklad 2.000 a více Kč - 20 % kreditu navíc (např.: vklad 2.000 Kč = 2.400 kreditů)

--------------------------------------------------------------------

Pro klienty, kteří chodí průměrně 2x týdně nabízíme CENOVĚ ZVÝHODNĚNÉ PERMANENTKY (k zakoupení pouze v hotovosti na recepci):

permanentka "HP30" - pouze na H.E.A.T. Program na 30 dní - 8 lekcí za 700,- Kč

permanentka "HP60" - pouze na H.E.A.T. Program na 60 dní16 lekcí za 1300,- Kč

permanentka "CP30" - pouze na Cvičení (Pilates, Kruhový trénink či Zdravotní strečink) na 30 dní - 8 lekcí za 500,- Kč

permanentka "CP60" - pouze na Cvičení (Pilates, Kruhový trénink či Zdravotní strečink) na 60 dní16 lekcí za 900,- Kč

Permanentka má před kreditem prioritu a je platná na uvedený počet lekcí a dobu platnosti. Automaticky vyprší s datem platnosti či vyčerpáním počtu vstupů (lekcí). Nelze ji prodloužit jako kredit, pouze dokoupit novou na další pevné období.

UPOZORNĚNÍPrioritu pro čerpání má permanentka, a to až do vypršení či vyčerpání všech vstupů. Poté opět můžete čerpat klasický kredit, pokud mu stále běží platnost. Permanentka neprodlužuje platnost klasického kreditu

-------------------------------------------------------------------

Stále také máte možnost zakoupit si DÁRKOVÉ POUKAZY na dobití kreditu na cvičení:

v hodnotě    300,- Kč
v hodnotě    500,- Kč
v hodnotě 1.000,- Kč
v hodnotě 2.000,- Kč

POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

Při vstupu do fitcentra se nahlašte na recepci. Také Vás prosíme o přezutí či případné použití návleků, pokud máte znečištěnou obuv.

Všichni návštěvníci jsou povinni respektovat provozní řád (vyvěšený na recepci) a dodržovat pokyny pro návštěvníky.
V celém objektu je přísný zákaz kouření.
Osobám pod vlivem alkoholických nebo návykových látek je vstup zakázán.
Návštěvníkům je vstup do prostor fitcentra povolen pouze ve sportovním oblečení a vhodné a čisté sálové obuvi.
Všichni návštěvníci dbají zásad slušného chování, udržují pořádek a chovají se tak, aby neohrozili zdraví své ani jiných osob.
Aerobní cvičení je na vlastní nebezpečí; dbejte tedy na svou vlastní bezpečnost a řiďte se pokyny instruktorů.

Návštěvníkům H.E.A.T. programu doporučujeme využít šaten a možnosti uložení osobních věcí ve skříňkách. Klíček obdržíte vždy po složení zálohy 20,- Kč na recepci. Ta Vám bude zase po odevzdání klíče při odchodu vrácena.